Voor mensen die behoefte hebben aan professionele hulp bij verwerking van ziekte, verlies, rouw, depressie, adoptie, scheiding of een stapeling van verschillende problemen.

 

Voor mensen die niet makkelijk praten of voor mensen die juist te makkelijk praten zodat ze hun gevoel wegmaken.

 

Voor mensen die graag therapie in een huiselijke omgeving willen en liever (nog) niet naar een GGZ-instelling gaan of hier juist op afgeknapt zijn.


Vooral voor volwassenen en jong volwassenen.

Voor mensen die een inzichtgevende therapie aankunnen, dus niet voor mensen met chronisch psychiatrische ziektebeelden.


Voor mensen die af en toe een oefening willen combineren met het gewone praten, zodat het niet alleen cognitief blijft maar ook ervaringsgericht is.


Voor mensen die diepgang en stimulans zoeken in hun eigen ontwikkeling.

 

 

 

 

< terug