Klachten

 

BIJ KLACHTEN
Meld ze bij mij, dan kunnen we ze bespreken en tot een oplossing komen.
Als we er samen niet uitkomen kunt u contact zoeken met de vertrouwenspersoon van de NFG (vertrouwenspersoon@de-nfg.nl)

 

Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt staat het u vrij alsnog een klacht in te dienen. Mijn praktijk is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir/Zorggeschil; via hen kan de klacht indien nodig bij een onafhankelijke geschilleninstantie komen.
Ik vertrouw er echter op dat we er samen uitkomen, dus schroom niet uw ontevredenheid met mij te bespreken.

 

< terug